Gå till sidans innehåll

Förebyggande kirurgi mot diabetiska sår

Syftet med förebyggande kirurgi är att förhindra nya fotsår eller ett återfall av redan läkta sår i situationer där det inte räcker med vanlig avlastningsbehandling.

Man kan korrigera felställningar som uppstått till följd av diabetiska sjukdomar i det perifera nervsystemet med hjälp av kirurgiska åtgärder. Målet är att avlasta trycket och skavningen där det finns en risk för sår. Normalt sett sitter dessa områden på trampdynan eller längst ut på tårna, där man kan se att huden bildat valkar eller blivit röd och fått blåsor som ett tecken på en lokal överbelastning och risk att få sår vid ett benutskott.

Man kan korrigera en felbalans i fotens senor genom att förlänga senorna, kapa dem eller flytta senornas fästpunkter. Vanligast av dessa åtgärder är att lossa på akillessenans spänning, vilket minskar trycket från gångbelastningen och skavningen kring trampdynan.

Om foten har en avvikande benstruktur som ökar risken för sår kan man överväga att sänka benutskottet på kirurgiskt vis eller utföra en förbeningsoperation som korrigerar fotens felställning.

Uppdaterad 24.5.2021