Gå till sidans innehåll

Sårvårdspersonal

Vårdpersonalen består av ett brett spektrum av vårdare och sjukskötarna deltar i en multidisciplinär vård av sårpatienten tillsammans med läkare och specialiserad personal.

Det finns olika titlar för sårvårdare, men de har lite olika innebörd. Mer information om titlarna för sårvårdare finns här.

Titeln auktoriserad sårvårdare får endast användas av en yrkesutbildad person som arbetar med vård och som beviljats titeln av föreningen för sårvård Suomen haavanhoitoyhdistys ry (SHHY). En auktoriserad sårvårdare ska ha en sjukskötar-, hälsovårdar-, förstavårdar- eller barnmorskeexamen och ska vara medlem i SHHY ry. Den auktoriserade sårvårdaren fungerar som specialist i hela organisationen eller i sin arbetsenhet i det direkta vårdarbetet med sårpatienter, som utbildare, konsult och inom utveckling och forskning. Syftet med auktoriseringen är att visa den sökandes breda specialkunskaper inom sårvård. För att få titeln auktoriserad sårvårdare på basis av en ansökan måste man uppfylla kunskapskriterierna.

En sjukskötare som genomfört specialiseringsstudier i sårvård (30 sp) kan ansöka om titeln auktoriserad sårvårdare om han eller hon uppfyller kunskapskriterierna för en auktoriserad sårvårdare. Specialiseringsstudierna kan utföras i form av en fortbildning vid yrkeshögskolor på olika håll i Finland, och syftet är att ge eleverna förutsättningar att arbeta som sårvårdsspecialist. Utbildningens innehåll är densamma vid alla yrkeshögskolor. Utbildningen genomförs i olika former och innefattar bland annat närundervisning och distansarbete. Däremot är det viktigt med både praktiskt sårvårdsarbete och kunskaper i praktiskt sårvårdsarbete för att man ska utvecklas till specialist.

Titeln sårvårdare är inte skyddad, vilket innebär att vem som helst som behandlar sår kan kalla sig sårvårdare eller att en organisation kan utse en person till sårvårdare. Flera enheter har sjukskötare som är intresserade av sårvård och som utses till såransvariga i sin arbetsenhet baserat på deras entusiasm. Dessa personer kallas ofta för sårvårdare av både sina kollegor och av patienter eller klienter.

Uppdaterad 24.5.2021