Gå till sidans innehåll

Sårets läkningsfaser

​​Sårläkningsprocessen består av tre olika faser: inflammationsfasen, nybildningsfasen och mognadsfasen.

Inflammationsfasen

Under inflammationsfasen börjar såret att läka. Denna fas varar i 1–6 dygn. Inflammationen innebär inte att såret infekterats av en bakterie, även om sårkanterna kan vara svullna och något röda i detta skede.

Nybildningsfasen

När cellerna förnyas börjar den s.k. nybildningsfasen, då sårbotten fylls med ny vävnad, granulation. Sårvävnaden stärks under ett par veckors tid då kollagenet bygger upp sårets botten. Hudens ytceller, dvs. epitelet, försluter såret.

Granulationsvävnaden innehåller nya blodkärl som man vid behov enkelt kan fästa ett hudtransplantat på.

Mognadsfasen

Mognadsfasen börjar 2–3 veckor efter sårets uppkomst och fortsätter i 6–12 månader. Under denna fas bildar såret ett ärr, som till en början kan vara rött och upphöjt. Ärret mognar till slut till en smal, ljus strimma, såvida inte patienten har en tendens att få hypertrofiska ärr eller såret tänjs ut (till exempel om man har ett ärr på den rörliga delen av en stor led).

Under det första året kan man påskynda ärrmognaden med hjälp av olika ärrprodukter.

Uppdaterad 24.5.2021