Gå till sidans innehåll

Behandling av bitsår

Det är viktigt att sköta om bitsår omedelbart och effektivt. Om bettet går djupare än hudens yta bör man uppsöka läkare för en bedömning av infektionsrisken.

Det bästa sättet att förhindra en infektion är att omedelbart skölja såret med mycket kranvatten. Om man misstänker rabies bör man dessutom använda tvål och alkohol för att förstöra viruset.

Vid andra än alldeles små och ytliga bitsår bör man uppsöka vård för bedömning och behandling. Tänderna kan tränga in förvånansvärt djupt.

Om man blivit biten i händerna, ansiktet eller nära könsorganen bör man snabbt uppsöka vård för en bedömning. Detsamma gäller om man har en sjukdom eller riskfaktor som ökar risken för infektion. Vid högriskbett överväger man att sätta in en förebyggande antibiotikabehandling, men det ersätter inte god tidig rengöring.

Djupa eller slamsiga bett kan kräva kirurgisk behandling. Efter rengöringen kan man lämna såret öppet på grund av infektionsrisken.

Inflammerade sår kan behöva rengöras kirurgiskt. Vid behandlingen väljer man antibiotika baserat på en bakterieodling och på vilken djurart som orsakat bettet.

Uppdaterad 9.9.2020