Gå till sidans innehåll

Postoperativa problem med diabetiska fotsår

De vanligaste problemen efter en operation har att göra med sårläkningen. Det är vanligt att få nekros, blodutgjutning eller infektion i sårkanten och man måste vara beredd på att behandla dem.

Om ett problem uppstår ska man alltid bedöma på nytt om såret har förutsättningar för att läka eller om man ska överväga amputation.

Ett redan läkt operationssår kan öppna sig på nytt när man börjar belasta foten som vanligt. Det finns flera faktorer som ökar risken för detta: olämpliga skor, fel form eller ställning på foten samt dålig blodcirkulation.

Risken att få ett nytt sår efter att man haft ett fotsår en gång är stor. Patienten behöver följas upp regelbundet av en fotvårdsspecialist.

Man kan få fantomkänslor eller fantomsmärtor i den amputerade delen. Det är vanligare med fantomsmärta om man haft smärtproblem i foten innan man amputerade den. Vid behandling av svårare smärtor i amputationsstumpen bör man konsultera en anestesiläkare med god insikt i smärtbehandling eller en specialist inom rehabilitering, alltså fysiatri, innan man vidtar några kirurgiska behandlingar på grund av smärtan.

Lokal punktmässig smärta i operationsärret eller längst ut i den amputerande stumpen kan vara ett tecken på ett smärtsamt nervärr, eller neurom, i änden av den kapade nerven. Sådan smärta kan påverka användningen av protes mycket negativt.

Man kan ofta behandla ett smärtsamt ärrneurom kirurgiskt genom att helt enkelt kapa nerven längre upp i ett område där den kapade nervänden är mindre utsatt för mekanisk belastning.

Uppdaterad 26.5.2021