Gå till sidans innehåll

Information om kirurgisk behandling av diabetiska sår

Innan man utför några kirurgiska åtgärder ska man bedöma om patienten har god diabeteskontroll och tillräcklig arteriell cirkulation i benen.

Kirurgiska åtgärder är en del av behandlingen av fotproblem hos diabetiker. Man utför även kirurgisk behandling för att förebygga, rengöra och åtgärda sår och för att amputera. Svåra bakteriella infektioner och störningar i den arteriella cirkulationen kan kräva operativ behandling på jouren.

Det är ytterst viktigt att bedöma om patienten har tillräcklig arteriell cirkulation oavsett vilken behandlingslinje man planerar för fotsåret.

Om man känner den arteriella pulsen i foten har benet oftast tillräcklig blodcirkulation för att såret ska kunna läka. Om man inte känner diabetikerns arteriella puls måste man göra ytterligare utredningar, som att mäta tåtrycket och ofta även konsultera en kärlkirurg.

Högt blodsocker försämrar kroppens försvarsförmåga. Risken för en sårinfektion ökar kraftigt då blodsockernivån är över 10 mmol/l.

När man kommer till en planerad operation ska sockerhemoglobinet HbA1c vara under 64 mmol/mol (8 %).

Patientens levnadsvanor och förmåga att förbinda sig till vårdanvisningarna är till stor del avgörande för om den operativa behandlingen lyckas eller inte. Rökning försämrar sårläkningen på många sätt och är något man bör sluta med minst en månad före den planerade operationen.

Innan man utför den kirurgiska behandlingen undersöker man eventuella övriga sjukdomar och behandlingen av dem. Vid kirurgisk behandling av ett fotsår kan man behöva kärlkirurgi, ortopedi eller plastikkirurgi.

Uppdaterad 24.5.2021