Gå till sidans innehåll

Patientens ansvar att behandla diabetiska sår

En diabetiker ansvarar för egenvården av sina fötter och är skyldig att uppsöka vård om såret återkommer.

Egenvård av fötterna utgör grunden som stödjer egenvårdarens, läkarens och fotvårdsspecialistens behandling och rådgivning. Det räcker inte att bara gå på fotvård om du inte också sköter din egenvård.

Du kan ha fått hjälpmedel för att läka såret och förebygga att det återkommer. Det hjälper inte att få fotvård och ta bort förhårdnader om du inte använder hjälpmedlen och tar hand om huden.

  • Använd hjälpmedlen varje dag, varje gång som du rör på sig.

  • Hur många uppföljnings- och behandlingsbesök hos fotterapeuten eller fotvårdaren du behöver beror på hurdana fotproblem du har och hur du själv kan ta hand om dina fötter.

  • För att förebygga att såret återkommer ska du komma överens med ditt vårdställe om vem du ska kontakta och när om det skulle uppstå nya problem. Tidigt påbörjad behandling har bäst effekt.

Uppdaterad 14.12.2020