Siirry sivun sisältöön

Harvinaisesta nuoresta aikuiseksi

Nuoret ovat erityinen potilasryhmä; he eivät ole enää lapsia, mutta eivät vielä aikuisiakaan. He haluavat ottaa vastuuta elämästään, mutta uusi on hämmentävää ja aiheuttaa epävarmuuden tunnetta.

Hyvä hoitosuhde on tärkeä sekä yleisen turvallisuuden tunteen että itsenäistymisen kannalta. Nuorten elämässä on monta päällekkäistä isoa muutosta samanaikaisesti meneillään: koulun loppuminen, opiskelu- tai työpaikan etsintä, mahdollinen muutto pois kotoa, itsenäistyminen ja aikuistuminen ja sitä kautta oman vastuun lisääntyminen myös sairauteen liittyvissä asioissa.

Nuorelle vastuuta

Vanhempien vastuu hoidosta vähenee, ja nuoren on osattava ottaa kokonaan vastuu terveydestään ja hoidostaan. Onnistunut siirtymävaihe kohti aikuisuutta on voimia antava ja rikastuttava kokemus nuoren itsensä lisäksi myös hänen perheellensä, sosiaalisille suhteille sekä hoitopaikalle. Mitä nopeammin nuori pystyy ottamaan vastuuta terveydestään, sen paremmin hän voi.

Hoidon suunnittelun keskiössä kuuluu olla harvinaista sairautta sairastava nuori ja hänen yksilölliset tarpeensa. Hyvällä hoitosuhteella on merkitystä. Tässä pitkäjänteisyys ja nuoren oma vastuunotto korostuu. Nuori voi saada tukea omalta hoitotiimiltään, vanhemmiltaan ja potilasjärjestöiltä.

Päivitetty 27.4.2022