Siirry sivun sisältöön

Työelämä harvinaissairaana

Harvinaissairaus tai sen eteneminen voi heikentää tai uhata työkykyä. Työkyvyn ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi voi saada tukea ammatillisesta kuntoutuksesta.

Työ tuo taloudellista turvaa, mutta myös mielekästä tekemistä ja sosiaalisia suhteita. Harvinainen sairaus tai vamma voi hankaloittaa sopivan työpaikan löytämistä. Tarjolla on kuitenkin monenlaisia mahdollisuuksia ja tilaisuuksia. Mahdollinen vamman tai sairauden aiheuttama toimintarajoitus vaikuttaa siihen, millaisiin tehtäviin voi hakea. Vamma tai sairaus voi estää tekemästä fyysisesti raskasta työtä, mutta ehkä työ, jossa yhdistyvät liikkuminen ja paikallaan olo, on mahdollista. Keskeistä on miettiä, mikä on itselle mahdollista ja mihin työhön pystyy huomioiden vamman tai sairauden aiheuttamat toimintarajoitteet.

Joskus itselle mieluinen työ on mahdollista erilaisten apuvälineiden avulla tai lyhennetyn työajan puitteissa. Työnantajan on mahdollista saada monenlaista tukea vammaisen, osatyökykyisen tai pitkäaikaissairaan työntekijän rekrytoinnin ja työsuhteen aikana. Kaikki työnantajat eivät kuitenkaan tunne tarjolla olevia tukimahdollisuuksia, joten työnhakijan oma aktiivisuus voi olla tarpeen.

Mikäli sairaus tai vamma vaikuttaa jollain tavoin työntekoon, on asia hyvä ottaa puheeksi työnantajan kanssa, vaikka hän ei saa oma-aloitteisesti siitä kysyä. Sairaudesta tai vammasta on hyvä kertoa lyhyesti positiiviseen sävyyn ja painottaa samalla asioita, joihin pystyy ja mitä itsellä on tarjota työntekijänä.

Kokemuksia työelämästä -videolla Lyhytkasvuiset ry:n entinen puheenjohtaja antaa työhaastatteluun ja työelämään liittyviä vinkkejä, jotka pohjautuvat hänen omiin ja yhdistyksen jäsenten kokemuksiin. Voit katsoa videon alla olevasta linkistä:

Muuttunut työkyky

Kun sairastunut haluaa palata työelämään, mutta aiempi työnkuva tai koulutus ei enää sovi hänelle, voi ammatillisesta kuntouksesta olla hyötyä. Ammatillinen kuntoutus käsittää eri vaihtoehtoja muutaman päivän kuntoutustarpeen arvioinnista monivuotiseen koulutukseen.

Ammatillisen kuntoutuksen tarkoituksena on parantaa tai ylläpitää kuntoutujan työkykyä, työssä jaksamista, ammatillisia valmiuksia sekä ansiomahdollisuuksia, jotta hän voi saada tai säilyttää hänelle soveltuvan työn.

Ammatilliseen kuntoutukseen kuuluu esimerkiksi:

  • ammatinvalinnanohjausta,

  • koulutuskokeiluja,

  • työhönvalmennusta,

  • ammatillista koulutusta,

  • työhönsijoitusta sekä

  • työhön tai opiskeluun liittyviä apuvälineitä ja työolosuhteiden järjestelytukea.

Lisäksi ammatilliseen kuntoutukseen voi tarvittaessa kuulua myös lääkinnällisen kuntoutuksen toimenpiteitä. Ammatillista kuntoutusta järjestävät Kela, työeläkelaitokset, vakuutusyhtiöt, työ- ja elinkeinohallinto sekä ammatilliset oppilaitokset.

Päivitetty 5.9.2022