Siirry sivun sisältöön

IgG4-sairauden oirekuva 

Nykyisin monet erillisenä pidetyt oireet osataan paremmin tunnistaa johtuvan IgG4-sairaudesta. Oirekuvan laajuus tuo haasteita diagnosointiin. 

IgG4-sairaus alkaa yleensä hitaasti. Kaikilla potilailla ei välttämättä ole selkeitä oireita tai oireet ovat niin tavanomaisia, että ne yhdistetään tavallisempiin tulehduksellisiin sairauksiin. Potilailla voi olla taustalla pitkäaikaista allergista nuhaa, ihottumaa, sivuontelotulehduksia tai astmaa. Sairaudella onkin todennäköisesti yhteys allergiaan ja atopiaan.

IgG4-sairaudelle ei ole tyypillistä kuumeilu tai muut yleisoireet, mutta joskus ne voivat olla hallitsevia oireita. Tällöin myös veren tulehdusarvot ovat koholla. Potilaalla voi ilmetä myös väsymystä tai painonlaskua.

Selkeämmät IgG4-sairauden oireet ilmenevät usein vasta kuukausien tai vuosien päästä sairastumisesta, jolloin sairaus on jo aiheuttanut kudosvaurioita. Sairauden aiheuttamiin oireisiin vaikuttaa paljon myös se, missä elimessä sairaus vaikuttaa. Sairaus voi alkaa eri elimissä samanaikaisesti, mutta oireet ja muutokset eri elimissä ilmenevät yleensä eri aikaan.

Päivitetty 29.6.2022