Siirry sivun sisältöön

Hoidon siirtymäajankohta harvinaissairauksissa

Harvinaissairaan nuoren siirtyminen lapsille suunnatuista terveyspalveluista aikuisten puolelle on iso askel kohti itsenäisempää elämää.

Aikuispuolelle siirtymisen eli transition myötä nuorelle tulee entistä enemmän vastuuta oman sairauden hoidosta ja hoitokäynneistä. Siirtyminen aikuispuolen hoitoon herättää ajatuksia, tunteita ja kysymyksiä sekä vanhemmissa että nuoressa itsessään.

Terveydenhuollossa siirtymävaiheeseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Varsinkin harvinaisen sairauden kyseessä ollessa siirtymävaihetta täytyy pohtia yksilöllisesti. Pyrkimyksenä on hoidon jatkuminen luontevasti aikuispuolen hoitopaikassa. Harvinaissairaan nuoren kohdalla hoitopaikkoja on yleensä useita, joiden kanssa siirtoa voidaan joutua suunnittelemaan enemmän. Luontevaa siirtymää tukee sen toteuttaminen vaiheessa, jolloin nuoren vointi on tasainen.

Murrosikään liittyvät muutokset voivat aiheuttaa tarvetta uusille tutkimuksille ja hoidon muutoksille. Yleensä nämä ovat luontevampaa tehdä lastensairaanhoidon puolella. Myös nuoren muu elämäntilanne pyritään huomioimaan ja hoitopaikan vaihto voidaankin sopia tehtäväksi esimerkiksi toisen asteen koulun jälkeen. Harvinaissairautta sairastavan nuoren kohdalla siirtymävaihetta voi pitkittää sopivan hoitopaikan etsintä aikuispuolelta, jonka vuoksi hoitoa voidaan joutua jatkamaan lastenpuolella huomattavan pitkäänkin.

Päivitetty 22.4.2022