Siirry sivun sisältöön

Kuntoutuminen harvinaisissa lihas-hermosairauksissa

Kuntoutumisen avaintekijä lihas- hermosairauksissa eli neuromuskulaarisairauksissa on kuntoutujan oma aktiivisuus. Kuntoutuksen muoto valitaan yksilöllisen tarpeen mukaan.

Lihas-hermosairaudet voivat aiheuttaa moninaisia oireita, jotka vaikuttavat toimintakykyyn ja siten edellytyksiin selviytyä arjen tehtävistä. Mahdollisia toimintakyvyn muutoksia ja kuntoutustarvetta arvioidaan heti sairastumisen jälkeen. Toimintakykyä voidaan tukea suunnitelmallisella ja tavoitteellisella kuntoutuksella.

Kuntoutuminen on muutoksen käsittelyä ja oppimista. Kuntoutuminen on kuin matka. Matkan varrella tarvitaan rinnalla kulkijoita. Lihas-hermosairautta sairastavan mukana kuntoutumisen matkalla on tarpeen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, kuten neurologian erikoislääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, puheterapeutti, neuropsykologi, toimintaterapeutti, kuntoutusohjaaja ja sosiaalityöntekijä.

Ammattihenkilöiden lisäksi tarvitaan läheisten apua ja laajempaa tukiverkostoa. Tukea kuntoutumiseen voi hakea yhdistysten ja järjestöjen sekä Kelan kautta.

Päivitetty 15.6.2022