Siirry sivun sisältöön

Harvinaisten sydänsairauksien tutkimus ja hoito

Rakenteelliset sydänviat poikkeavat olennaisesti niistä sydän ongelmista, joita aikuissydänpotilailla pääosin hoidetaan.

Harvinaisten sydänvikojen hoito vaatii erityisosaamista sekä diagnosoinnissa että hoidossa. Hoitohenkilökunnan tulee tuntea fysiologian ja hemodynamiikan erityispiirteet.

EKG eli sydänsähkökäyrä on sydänsairauksien perustutkimuksia. Tarvittaessa EKG tehdään pitkäaikaisrekisteröintinä. Rasitustutkimuksista yleisin on rasitus-EKG. Sydämen ultraääni- ja magneettitutkimukset ovat puolestaan yleisimpiä sydänsairauksien tutkimisessa ja hoidossa käytettyjä kuvantamistutkimuksia.

Erityisesti monimutkaisten sydänvikojen hoidossa on tärkeää yhdistää katetritoimenpiteet ja kirurginen hoito, jolloin potilaan elinaikana tarvitsemien leikkausten määrä vähenee. Kirurgiset ja perkutaaniset eli katetriteitse tehtävät tekniikat kehittyvät jatkuvasti.

Osa synnynnäistä sydänvikaa sairastavista tarvitsee pitkäaikaista veren hyytymistä estävää lääkitystä. Hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää, että potilas ja hänen läheiset hallitsevat hoidon periaatteet ja kotiseurannan toteuttamisen.

Alla olevalla videolla lasten kardiologi kertoo Marevan hoidosta ja siinä huomioitavista asioista. Videon lopussa kerrotaan INR-seurannan toteuttamisesta.

Video on kuvattu HUSin Lastenklinikalla. Nykyisin hoitopaikka on Uudessa lastensairaalassa. Marevan-hoitoon liittyvä sisältö on videolla asianmukaista.

Sydämen katetrointitutkimuksella tarkoitetaan sydämen verisuonten varjoainekuvausta eli angiografiaa. Tutkimuksen yhteydessä voidaan tarvittaessa tehdä myös erilaisia toimenpiteitä, kuten tukkeutuneen suonen pallolaajennus tai asentaa stentti (metallinen verkkoputki) suonessa olevaan ahtaaseen kohtaan.

Sydämen elektrofysiologisen tutkimuksen tavoitteena on selvittää rytmihäiriön tarkka syntytapaa. Tutkimus tehdään katetriteitse.

Alla olevalla videolla lasten kardiologi kertoo lapsen sydän katetrointitutkimuksesta, sen kulusta ja siitä, mitä tulee huomioida ennen ja jälkeen toimenpiteen.

Toimenpiteeseen liittyvä asiasisältö on videolla asianmukaista, vaikka paikkatiedot ovat vanhentuneita. Video on kuvattu HUSin Lastenklinikalla. Nykyisin lasten sydänkatetroinnit tehdään HUSin Uudessa lastensairaalassa.

Päivitetty 1.7.2020