Siirry sivun sisältöön

Fysioterapia harvinaisissa lihas-hermosairauksissa

Lihas-hermosairauksista monet vaikuttavat yksilön liikunta- ja toimintakykyyn. Oireet ja niiden ilmenemisikä riippuu sairaudesta. Oireissa on myös yksilöllistä vaihtelua.

Lihas-hermosairauksissa oireet, oireiden eteneminen ja se, mitä haittoja ne tuottavat toimintakykyyn vaihtelee yksilöllisesti. Oireita voivat olla esimerkiksi tasapainovaikeus, kävelyvaikeus, lihasheikkous, koordinaatiovaikeudet, jäykkyys, hengitysvajaus tai kipu. Fysioterapia on keskeinen hoito -ja kuntoutusmuoto useimmissa lihas-hermosairauksissa.

Fysioterapeutti arvioi yhdessä kuntoutujan kanssa toimintakykyä arjessa. Kuntoutumisen lähtökohtana ovat kuntoutujan omat voimavarat ja elämänpiiri. Kuntoutujan toimintakyvyn ja siinä tapahtuvien muutosten säännönmukainen arviointi toimii päätöksenteon tukena.

Fysioterapeutin arvioinnissa käytetään haastattelua, havainnointia sekä liikunta- ja toimintakyvyn mittareita. Esimerkkeinä kävelytestejä, lihasvoima- ja tasapainotestejä. Kuntoutujan toimintakyvyn arvioinnin perusteella laaditaan kuntoutussuunnitelma yhdessä kuntoutujan sekä tarvittaessa omaisen kanssa. Fysioterapiaan kuuluu myös apuvälinetarpeen arviointi.

Hitaasti etenevissä lihas-hermosairauksissa pyritään työkyvyn ylläpitämiseen, sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseen sekä itsenäisen selviytyminen ja liikuntakyvyn säilymiseen.

Äkillisesti alkaneissa lihas-hermosairauksissa tavoitteena on että, kuntoutuja oppii uudelleen hallitsemaan menetettyjä taitoja sekä tarvittaessa korvaavia ja soveltavia toimintatapoja.

Lihas-hermosairauksissa sairastavan pienen lapsen liikunnallinen kehitys voi poiketa terveen lapsen kehityksestä. Fysioterapeutti arvioi lapsen motorista kehitystä sekä liikkumis- ja toimintakykyä yhdessä vanhempien ja lähipiirin kanssa.

Lapsi saattaa tarvita apuvälineitä jo pienenä esimerkiksi istuma-asennon hallintaan, jotta voi harjoitella leluihin tarttumista itsenäisesti. Lasten ja nuorten on tärkeää päästä osallistumaan ikätasoisesti arkeen; leikkeihin, kouluun ja harrastuksiin.

Joihinkin lihassairauksiin kuuluu hengityslihasten heikkenemistä, jolloin hengitystoiminnot huomioidaan fysioterapiassa osana ohjausta ja harjoittelua. Alla olevalla videolla opastetaan hengityksen tehostamisessa.

Moniin lihas-hermosairauksiin voi liittyä lihasten kiristymi​nen ja sitä kautta nivelten liikelaajuuden vähentyminen. Usein kireys alkaa pohjelihaksista ja vaikeuttaa nilkan koukistusliikettä. Normaali kävely edellyttää, että nilkka koukistuu noin kymmenen astetta. Päivittäin tehtävät nilkan liikkuvuusharjoitteet ja pohjelihasten venyttäminen auttavat nilkan liikkuvuuden ylläpitämistä. Alla olevalla videolla fysioterapeutit opastavat pohjevenyttelyssä.

Päivitetty 15.6.2022