Siirry sivun sisältöön

Terveyssosiaalityö harvinaissairaan tukena

Harvinainen sairaus, sen hoito ja kuntoutus voivat vaikuttaa merkittävästi sairastuneen toimintakykyyn ja talouteen. Sosiaaliturva ja –palvelut tuovat tällöin apua.

Terveyssosiaalityö on osa potilaan hoidon ja kuntoutuksen kokonaisuutta. Sairaalan sosiaalityöntekijä eli terveyssosiaalityöntekijä auttaa tarvittaessa potilaita sosiaaliturvan ja -palvelujen hakemisessa sekä tukee muuttuneessa elämäntilanteessa.

Harvinainen sairaus ei sinällään oikeuta tiettyihin sosiaalipalveluihin tai sosiaaliturvaan. Samallakin harvinaisdiagnoosilla yksilön toimintakyky voi olla hyvin erilainen, joten myös tarpeet, etuudet ja tuet ovat erilaisia. Esimerkiksi Kela arvioi tapauskohtaisesti sairauden aiheuttamaa haittaa ja potilaan toimintakykyä päättäessään oikeudesta sosiaalietuuksiin ja kuntoutuspalveluihin.

Kelassa asioidaan hakemuksilla. Hakemusten käsittelijä ei yleensä tapaa sairastunutta tai hänen omaisiaan asiaa valmistellessaan. Hakemusten käsittelijöille harvinainen sairaus saattaa olla tuntematon. Jo se, että asiakkaana on lapsi, on harvinaista. Joskus ongelmatilanteissa terveyssosiaalityöntekijä voi olla potilaan puolesta yhteydessä Kelaan tai kuntaan ja perustella, miksi henkilö tarvitsee haettuja tukia ja etuuksia.

Terveyssosiaalityön palvelut ovat maksutta sairaalan potilaiden saatavilla. Häneen saa yhteyden hoitavan yksikön kautta.

Tarvittaessa terveyssosiaalityöntekijä

  • selvittää potilaan sairastamisen ja kuntoutumisen tilanteen.

  • arvioi tilanteeseen soveltuvat etuudet ja palvelut.

  • auttaa potilaita sosiaaliturvan ja -palvelujen hakemisessa.

  • tukee potilasta muuttuneessa elämäntilanteessa.

  • huomioi erityistä tukea tarvitsevan henkilön, lapsen ja ikääntyneen tarpeet.

Terveyssosiaalityöntekijä tekee potilaan asian edistämiseksi yhteistyötä potilaan ja eri toimijoiden kanssa. Sairaalassa hän on moniammatillisen tiimin jäsen.

Päivitetty 3.6.2022