Siirry sivun sisältöön

Harvinaisten sydänsairauksien hakukone

Harvinaisten sydänsairauksien asiantuntijat ovat koonneet tietoa synnynnäisistä sydänvioista sekä harvinaisista rytmihäiriöistä ja sydänlihassairauksista. Löydät sairauskuvauksista tietoa muun muassa sairauden oirekuvasta, perinnöllisyydestä ja esiintyvyydestä, diagnosoinnista, seurannasta ja potilasyhdistyksistä. Sairauksien suuresta määrästä johtuen kuvauksia on vain osasta. Sivuille pyritään vähitellen tuottamaan ajantasaista tietoa yhä useammasta sairaudesta.

30 hakutulosta

Aortan koarktaatio ja vajaakehittynyt aortankaari
11.8.2020 Lasten kardiologit, HUS, Uusi lastensairaala Paikallinen aortan ahtauma eli koarktaatio voi esiintyä itsenäisenä vikana tai sen lisäksi aortankaari on jäänyt pieneksi (hypoplastiseksi)...
Aortankaaren anomaliat
11.8.2020 Lasten kardiologit, HUS, Uusi lastensairaala Ryhmä aortan synnynnäisiä rakennevikoja, joissa aortankaaren puoleisuus ja haarautuminen ovat poikkeavat (oikea aortankaari, kaksoiskaari ja...
Aorttaläpän viat
11.8.2020 Lasten kardiologit, HUS, Uusi lastensairaala Aorttaläppä sijaitsee vasemman kammion ja aortan välissä, ja sen tehtävänä on päästää veri virtaamaan vapaasti vasemmasta kammiosta aorttaan...
Arytmogeeninen oikean kammion kardiomyopatia
6.11.2019 ARVC on sydänlihaksen sairaus (kardiomyopatia). Se ilmenee sydämen kammioissa ja aiheuttaa rytmihäiriöitä (arytmioita). Pääasiassa sairaus ilmenee sydämen oikeassa kammiossa, mutta sitä...
Avoin valtimotiehyt
11.8.2020 Lasten kardiologit, HUS, Uusi lastensairaala Avoin valtimotiehyt on normaali ja välttämätön rakenne, joka yhdistää sikiöaikana aortan ja keuhkovaltimorungon toisiinsa. Sikiöaikana suurin...
Brugadan oireyhtymä
6.11.2019 Brugadan oireyhtymä (BrS) on harvinainen perinnöllinen sairaus, jossa sydämen sähköinen toiminta on häiriintynyt johtuen natriumin kulun poikkeavuudesta sydänlihassoluissa. Tämä voi...
Dilatoiva kardiomyopatia
6.11.2019 Dilatoiva kardiomyopatia (DCM) on sydänlihaksen sairaus. Dilatoivassa kardiomyopatiassa sydämen vasen kammio (tai joskus molemmat kammiot) laajentuvat (dilatoituvat). Jos näin käy, sydän...
Ebsteinin anomalia
11.8.2020 Lasten kardiologit, HUS, Uusi lastensairaala Kolmiliuskaläppä sijaitsee oikean eteisen ja kammion välissä estäen veren takaisinvirtauksen eteiseen kammion supistuksen aikana. Ebsteinin...
Eteiskammioväliseinän yhteinen aukko
11.8.2020 Lasten kardiologit, HUS, Uusi lastensairaala Eteiskammioväliseinän yhteinen aukko (Atrio-Ventricular Septal Defect, AVSD) tarkoittaa synnynnäistä kehityshäiriötä, jossa eteisten ja...
Eteisväliseinäaukko
11.8.2020 Lasten kardiologit, HUS, Uusi lastensairaala Eteisten välisessä seinämässä on ylimääräinen reikä. Eteisväliseinäaukko on yleinen synnynnäinen sydänvika ja käytännössä täyskorjattavissa...
Fallot'n tetralogia. Pulmonaaliatresia yhdistettynä kammioväliseinäaukkoon
11.8.2020 Lasten kardiologit, HUS, Uusi lastensairaala Fallot’n tetralogia eli TOF on sydänvika, jossa oikean kammion seinämä on hypertrofinen eli paksuuntunut kammioiden välillä on isokokoinen...
Hypertrofinen kardiomyopatia
6.11.2019 Hypertrofinen kardiomyopatia (HCM) on sydänlihaksen sairaus. Hypertrofisessa kardiomyopatiassa sydänlihas voi muuttua erittäin paksuksi, useimmiten kammioiden väliseinässä (sydämen...
Isomerismi
11.8.2020 Lasten kardiologit, HUS, Uusi lastensairaala Vasenta tai oikeaa symmetriaa eli isomerismia sairastavalla hen­kilöllä rinta- ja vatsaontelon elimet pyrkivät sikiökehityksen aikana...
Kaksoisdiskordanssi
11.8.2020 Lasten kardiologit, HUS, Uusi lastensairaala Monimutkainen rakenteellinen synnynnäinen sydänvika, jossa sekä eteis-kammioyhteys (AV-diskordanssi) että kammio-valtimoyhteys...
Kammioväliseinäaukko
11.8.2020 Lasten kardiologit, HUS, Uusi lastensairaala Kammioväliseinäaukko on kaikkein tavallisin sydämen synnynnäinen kehityshäiriö. Siinä oikean ja vasemman kammion välisessä seinässä on aukko...
Katekolamiiniherkkä monimuotoinen kammiotakykardia
6.11.2019 CPVT on harvinainen sydänsairaus. Se aiheuttaa tietyntyyppisen nopean rytmihäiriön, jota kutsutaan fyysisen rasituksen tai tunnekuohun yhteydessä esiintyväksi kammiotakykardiaksi. CPVT...
Keuhkovaltimoläpän ahtauma
11.8.2020 Lasten kardiologit, HUS, Uusi lastensairaala Keuhkovaltimoläppä sijaitsee oikean kammion ja keuhkovaltimon välissä. Läpän on tarkoitus toimia takaisiniskuventtiilin tavoin, eli kammion...
Keuhkovaltimoläpän umpeuma ilman kammioväliseinäaukkoa
11.8.2020 Lasten kardiologit, HUS, Uusi lastensairaala Keuhkovaltimoläpän umpeuma ilman kammioväliseinäaukkoa on synnynnäinen vaikea syanoottinen sydänvika, joka ilmenee viimeistään syntymän...
Keuhkoverenpainetauti
11.8.2020 Lasten kardiologit, HUS, Uusi lastensairaala Keuhkoverenpainetaudissa verenpaine on koholla keuhkoverenkierrossa. Sairaus vaikuttaa myös sydämeen, erityisestisydämen oikeaan kammioon...
Kolmiliuskaläpän umpeuma
11.8.2020 Lasten kardiologit, HUS, Uusi lastensairaala Kolmiliuskaläpän umpeumassa yhteys oikeasta eteisestä oikeaan kammioon puuttuu ja tähän liittyy lähes poikkeuksetta kammioväliseinä aukko...
Lasten rytmihäiriöt
Lasten ja nuorten rytmihäiriöt ovat pääsääntöisesti hyvänlaatuisia. Lisälyönneistä johtuva rytmin epäsäännöllisyys tulee joskus esille sattumalöydöksenä lääkärintarkastuksessa. Harmittomia eteis-...
Mitraaliläppävika
11.8.2020 Lasten kardiologit, HUS, Uusi lastensairaala Mitraali- eli hiippaläppä sijaitsee vasemman eteisen ja kammion välissä ja sen tarkoituksena on estää veren pääsy takaisin eteiseen kammion...
Pitkä QT –oireyhtymä
6.11.2019 Pitkä QT –oireyhtymä (LQTS) on sydämen sähköiseen toimintaan vaikuttava sairaus. QT-aika on tietystä sydänfilmin (EKG) kohdasta mitattava aikaväli. Jokaisen sydämen lyönnin aikana...
Sydänlihassairaudet lapsuusiässä
11.8.2020 Lasten kardiologit, HUS, Uusi lastensairaala Kardiomyopatiat ovat sydänlihaksen sairauksia, jotka ovat lapsilla harvinaisia. Kardiomyopatian diagnoosi tehdään sydämen...
TAPVD (eng. total anomalous pulmonary venous drainage)
11.8.2020 Lasten kardiologit, HUS, Uusi lastensairaala Täydellisesti anomalisessa keuhkolaskimopaluussa eli TAPVD:ssa keuhkolaskimot yhdistyvät yhteiseen kokoavaan onteloon sydämen taakse, josta...
Vajaakehittyneen sydämen vasemman puolen oireyhtymä
11.8.2020 Lasten kardiologit, HUS, Uusi lastensairaala Vajaakehittyneessä sydämen vasemman puolen oireyhtymässä (HLHS) vasen kammio ja siihen liittyvät, läpät ja suonirakenteet ovat jääneet niin...
Valtasuonten transpositio
11.8.2020 Lasten kardiologit, HUS, Uusi lastensairaala Valtasuonten transpositiossa eli TGA:ssa valtasuonten, aortan ja keuhkovaltimon, lähtökohdat ovat vaihtaneet paikkaa. Viassa aortta on...
Vasemman sepelvaltimon poikkeava lähtö keuhkovaltimorungosta
11.8.2020 Lasten kardiologit, HUS, Uusi lastensairaala ALCAPA eli vasemman sepelvaltimon poikkeava lähtö keuhkovaltimorungosta, on harvinainen synnynnäinen sepelvaltimopoikkeavuus. Diagnoosi...
Yhteinen valtimorunko
11.8.2020 Lasten kardiologit, HUS, Uusi lastensairaala Truncus arteriosus on synnynnäinen sydänvika, jossa sydämessä on vain yksi ulosvirtausaukko tavanomaisen kahden aukon sijaan. Tämän ainoan...
Yksikammioinen sydänvika (muut)
11.8.2020 Lasten kardiologit, HUS, Uusi lastensairaala Ryhmä kattaa erilaisia vaikeita rakenteellisia sydänvikoja. Yksikammiovikaa ei voida korjata, vaan apuleikkausten avulla järjesteään yhteydet...