Suhtautuminen harvinaissairauteen: Jaksamisen tueksi

Jaksamista voi joskus auttaa jo pelkästään arkisten asioiden tarkastelu ja niiden muuttaminen hyvinvointia lisääviksi.

Työkaluja mielen hyvinvointiin

Arkea on hyvä tarkastella aika ajoin mielen hyvinvointia tukevaksi. Myös itsetutkiskelu ja omien voimavarojen tarkastelu on hyödyllistä. Paljon materiaalia mielen hyvinvoinnin tukemiseen löytyy Mielenterveystalon sisällöistä.

Kokeile virkistyshetkeä luonnossa, vaikka et pääsisikään ulkoilemaan.

Tiesitkö, että mindfullnessista eli tietoisuustaidoista on hyötyä kivunhallintaan ja mielen tasapainottamiseen?

Työkaluja itsearviointiin

Mikäli sinulla on herännyt huoli jaksamisestasi, kokeile luotettavia itsearviointeja Mielenterveystalon työkaluilla.

Mistä ammattiapua?

Mikäli toivot, että pääsisit keskustelemaan voinnistasi ammattilaisen kanssa, pyydä hoitavalta lääkäriltäsi tai hoitajalta neuvoja. Tutustu Mielenterveystalon oirenavigaattoriin ja palveluohjaukseen, jos haluaisit psyykkistä apua.

Potilasjärjestöt ja vertaistuki

Kun saat tietää sairaudestasi, ota yhteyttä sinulle sopivaan potilasjärjestöön ja kysele, millaisia palveluita heillä on tarjolla.

Vertaistuki on samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien tai samankaltaisesta kriisitilanteesta selvinneiden ihmisten antamaa keskinäistä apua ja tukea toisilleen. Se on joko vapaamuotoista tai järjestäytynyttä. Vertaisen osaaminen ja tieto perustuu omakohtaiseen kokemukseen. Vertaisilta saa usein ainutlaatuista ymmärrystä omaan tilanteeseen sekä vinkkejä arjen haasteista selviytymiseen.

Päivitetty  2.5.2022

Kyllä