Harvinaissairauden hoitopaikan valinta kotimaassa

Potilas voi vaikuttaa oman hoitopaikan valintaan. Valinnanvapaus koskee saman hoitotason paikkoja. Hoidon seuraavalle portaalle siirtymiseen tarvitaan lääkärin lähete. 

Uusi terveydenhuoltolaki (30.12.2010/1326) on lisännyt potilaan valinnanoikeuksia kiireettömän hoitopaikan valinnassa. Valinnan voivat tehdä ne henkilöt, joilla on kotipaikka Suomessa tai jotka ovat sairausvakuutettuja Suomessa. Laki ei muuttanut päivystysluonteista hoitoon hakeutumista. 

Mahdollinen hoitopaikan vaihtaminen on hyvä tehdä yhteistyössä hoitopaikan kanssa, sillä se voi joskus aiheuttaa potilaalle ja hänen hoidolleen lisähaittaa.

Haitarin otsikkotaso2
Hoitopaikan valinta voi haitata tiedonkulkua

Jos potilaan harvinaissairauden seuranta tapahtuu muualla kuin oman alueen erikoissairaanhoidossa, voi hoitopaikkojen välille tulla viiveitä tarkkojen tietojen saamisessa. 

Hoitavilla tahoilla ei välttämättä ole kokonaistietämystä potilaalle tehdyistä tutkimuksista. Tämä voi haitata kokonaiskuvan muodostamista potilaan voinnista sekä johtaa turhiin tutkimuksiin.

Kanta.fi ja uudet potilastietojärjestelmät ovat helpottaneet tätä ongelmaa. 

Tiedonkulun tärkeys akuuttihoidossa

Tietyissä harvinaissairauksissa erityisesti akuuttihoidossa ajantasaiset tiedot potilaan harvinaisestakin sairaudesta ovat oleellisen tärkeitä. 

Pienessä osassa harvinaissairauksia tavanomainen lääketieteellinen hoito voi aiheuttaa myös välittömän hengenvaaran. Näihin sairauksiin pyritään kehittämään automaattisia varoitusjärjestelmiä, jotka varottaisivat suurista riskeistä jatkossa myös valtakunnallisesti.  

Tällä hetkellä on tärkeää, että tieto asiasta on Kanta.fi -järjestelmässä sekä potilaalla itsellään ja hän tuo sen esiin kulloisessakin hoitopaikassa.

Matkakustannukset hoitopaikan valinnassa

Jos potilaalla on lääkärin lähetteeseen perustuva terveydenhuollon maksusitoumus toisessa sairaanhoitopiirissä annettavaan sairauden hoitoon tai konsultaatioon, korvaa Kela matkakustannuksia sinne, missä tutkimukset, hoito tai kuntoutus on suoritettu. 

Jos potilas valitsee hoitopaikseen jonkin toisen kuin lähimmän sairaalan ilman lääkärin lähetettä, voi lisämatkakustannuksia kertyä yllättävänkin paljon. 

Päivitetty  8.3.2022

Kyllä