Vad beror typ 1 diabetes på?

Det som ligger bakom typ 1 diabetes är en komplicerad, oändamålsenlig reaktion från immunförsvaret som uppstår genom en samverkan av ärftliga och yttre faktorer.

​Typ 1 diabetes är en autoimmun sjukdom. En autoimmun sjukdom beror på ärftliga anlag och en inflammation i de celler i bukspottkörteln som producerar insulin på grund av en samverkan av virus, mikrober i tarmarna och eventuellt några näringsfaktorer. Reaktionen vid typ 1 diabetes riktas mot betacellerna i bukspottkörtelns Langerhanska öar som producerar insulin. Till följd av inflammationen skadas cellerna och deras förmåga att producera insulin för kroppens behov försämras och upphör i varierande snabbhetsgrad.

Man känner ännu inte till de exakta orsakerna till och metoderna för att förebygga typ 1 diabetes. Man utreder riskfaktorer och sätt att förebygga typ 1 diabetes på i flera forskningsprojekt. Forskningen handlar i huvudsak om virusinfektioner och näringsfaktorer.

Den autoimmuna inflammationen i bukspottkörtelns betaceller kan ha pågått i veckor eller till och med år innan blodsockret höjs till diabetesvärden. För en person med typ 1 diabetes är det vanligare att också drabbas av andra autoimmuna sjukdomar. Sådana är till exempel autoimmun inflammation i sköldkörteln, celiaki och vitiligo.

Tidigare kallades typ 1 diabetes för ungdomsdiabetes eller diabetes av ungdomstyp. Man använder inte dessa beteckningar längre, eftersom man kan insjukna i typ 1 diabetes i vilken ålder som helst, även om en majoritet insjuknar innan 40 års ålder.

Se videon från Hälsobyns Barnhuset, “Vilken diabetes var det?"

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022