Gå till sidans innehåll

Läkemedlets referenspris

Referensprissystemets syfte är att hålla läkemedelskostnaderna i styr.

En del sinsemellan utbytbara läkemedel hör till det här systemet. För flera sinsemellan utbytbara läkemedel kan man fastställa ett referenspris genom att lägga till 0,50 euro till det billigaste preparatets pris. På så vis får man ett maximalt ersättningsbart pris för alla utbytbara preparat som hör till samma grupp. Om man vill få dyrare preparat än detta blir man tvungen att betala prisskillnaden själv.

Uppdaterad 13.2.2023