Gå till sidans innehåll

Naturprodukt eller kosttillskott

Kosttillskotten är en stor grupp som omfattar väldigt olika ämnen.

Gemensamt för kosttillskotten är att de inte får innehålla läkemedelsklassificerade ämnen och till skillnad från läkemedel undersöks inte deras effekt och säkerhet på förhand.

Övervakningen av kosttillskott står under livsmedelslagen. Det innebär så kallad efterhandstillsyn där säkerheten utvärderas först om en misstanke väcks.

I enlighet med namnet är kosttillskotten avsedda för att komplettera normal kost och används ofta i specialsituationer där man vill kompensera för brister i sin diet.

Kosttillskott får säljas överallt där också livsmedel säljs, från kiosker till stora affärskedjor, bensinstationer, apotek o.s.v. Eftersom kosttillskott kan innehålla vitaminer eller växtdelar, kan samma preparat säljas som naturmedel på apotek, som kosttillskott i livsmedelsaffär och som naturprodukt i hälsokostaffär.

Naturprodukt är den term som används i standardspråket med vilket man ofta menar kosttillskott eller växtbaserade preparat som säljs i livsmedels- eller hälsokostaffärer.

Observera

Det finns anledning att noga studera naturprodukternas och kosttillskottens innehållsförteckningar. Traditionella växtbaserade preparat kan innehålla vitaminer eller spårämnen för att främja de växtbaserade ämnenas effekter.

Om man samtidigt får i sig vitaminer och spårämnen från andra källor såsom multivitaminpreparat så finns det risk för att man får en för stor dos av en enskild vitamin.

Uppdaterad 13.2.2023