Gå till sidans innehåll

Medicinkort

Med läkemedelskort avses vilken som helst lista på alla de läkemedel, vitaminer, spårämnen och motsvarande som en person använder.

Listan innehåller även doseringarna av preparaten. Var och en kan skapa sin egen lista på de preparat man har i användning. Listan kan vara nedskriven i vilken form som helst, t.ex. på rutpapper eller i en excel-tabell på datorn. Man kan även använda sig av mallarna nedan.

Öppna här, fyll i och skriv ut:

Vad skriver man på Läkemedelskortet?

Syftet med Läkemedelskortet är att man listar alla de läkemedel och läkemedelsliknande preparat (vitaminer och motsvarande) som man använder, deras styrka och dosering. Om man inte använder ett preparat som läkare har ordinerat åt en lönar det sig att skriva ned detta, samt orsaken till varför man inte använder läkemedlet. Exempelvis om en blodtrycksmedicinering har påbörjats men man inte kan fortsätta med den på grund av biverkningar så är det bra att skriva ned det. Bäst vore naturligtvis om man genast berättade det för sin läkare så kan hen skriva ut ett annat läkemedel i stället. Ifall det någon gång skulle uppkomma behov av att byta medicinering eller få den som redan är i bruk effektivare så kan man även själv lätt kontrollera på sitt läkemedelskort vilka läkemedel man redan har testat. Då datorprogrammen inte är kompatibla överallt så ser inte läkare nödvändigtvis alla läkemedel som har testats tidigare.

Vad används Läkemedelskortet till?

På Läkemedelskortet ser personen själv vilka mediciner hen använder och vilka som inte används till exempel på grund av biverkningar. Kortet underlättar för den behandlande läkaren och annan vårdpersonal att få en helhetsbild över de läkemedel som patienten använder för tillfället. Detta gäller naturligtvis bara då när patienten själv vill det.

Uppdaterad 23.1.2023