Gå till sidans innehåll

Att ge namn åt biologiska läkemedel

Läkemedel har alltid två namn, ett separat så kallat handelsnamn, och ett generiskt namn som berättar vilken den aktiva substansen i medicinen är.

När man börjar producera ”kopior” av ett kemiskt läkemedel, talas det också om generiska läkemedel. Generisk hänvisar till det faktum att läkemedlen i fråga är kopior av varandra. Läkemedlen har ett gemensamt generiskt namn, såsom enalapril, candesartan eller ibuprofen, och åtskiljs med namnet på tillverkaren. Biologiska läkemedel namnges på ett annat sätt. Biosimilaren får alltid även ett eget namn och det biologiska (generiska) namnet förblir i bakgrunden för alla. Om din läkare ändrar ditt biologiska läkemedel till en biosimilar kan namnet ändras. Till exempel är Inflectra, Remicade, Remsima och Zessly alla läkemedel som innehåller en biologisk substans som kallas infliximab.

Uppdaterad 14.2.2023