Gå till sidans innehåll

Avvänjning från sömn och lugnande läkemedel

Ibland fortsätter användningen av sömnmedel eller lugnande läkemedel, trots att den ursprungliga anledningen till användningen har försvunnit. Det kan vara utmanande att sluta använda dessa läkemedel.

Läkemedlens användning kan vara tillfällig, i form av en kur eller varaktigt. De läkemedel som används tillfälligt kan även benämnas som läkemedel som tas vid behov och dessa åtskiljes i läkemedelsförteckningar från de läkemedel som används varaktigt. Anti-inflammatoriska läkemedel som avses för smärtlindring och febernedsättning är exempel på tillfälligt använda läkemedel.

Exempel på läkemedel som tas som en kur är antibiotiska preparat. Kuren har en början och ett slut, och är inte meningen att tas vid andra tillfällen.

Varaktigt använda läkemedel avses för bruk vid kroniska sjukdomstillstånd. Exempel på dessa är förhöjt blodtryck, diabetes, epilepsi, nedsatt sköldkörtelfunktion eller reumatiska sjukdomar varvid medicineringen är varaktig eller långvarig. I en del sjukdomstillstånd, exempelvis vid astma, används både läkemedel som är varaktiga, och håller tillståndet stabilt, samt läkemedel som tas vid behov./p>

Uppdaterad 21.3.2023