Flera olika diabetestyper

Diabetes är ett samlingsnamn för en grupp sjukdomar där den gemensamma nämnaren är att  blodsockret  är högre än normalt. Det finns flera typer av diabetes och flera undergrupper.

Diabetes delas in i flera olika typer. Huvudtyperna är diabetes typ 1 och typ 2. De två huvudtyperna har olika undergrupper och skiljer sig åt till sin karaktär och till hur de behandlas. Även olika typer av bukspottkörtelsjukdomar, andra sjukdomar och behandlingen av andra sjukdomar kan öka insulinbehovet eller skada bukspottkörteln och orsaka diabetes. Graviditetsdiabetes betyder att den första gången man konstaterade att blodsockervärdet var förhöjt var under en graviditet.

Diabetessjukdomar utvecklas individuellt genom en samverkan av arvsanlag, miljöfaktorer och levnadsvanor. Man kan insjukna i de olika diabetestyperna i olika åldrar. De flesta som insjuknar i typ 1 diabetes är under 40 år, men man kan insjukna i typ 1 diabetes även när man är äldre. De flesta som insjuknar i typ 2 diabetes är över 40 år, men man kan insjukna i typ 2 diabetes även i unga år, till och med som litet barn.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022