Gå till sidans innehåll

Guide för dig med en sällsynt sjukdom: Chockfasen

I chockfasen märks krisen inte nödvändigtvis utåt. Reaktionernas styrka varierar individuellt: de kan vara obefintliga eller kraftiga.

Chockfasen börjar genast efter situationen som utlöser krisen. Under chockfasen kan människan inte ännu förstå sitt insjuknande och kan till och med förneka det. Chockfasen kan vara från några timmar till några dygn.

Det kan inte vara sant!

Vissa blir helt förlamade av chocken, andra uppträder mekaniskt och stänger ute känslorna. En del reagerar genom att få panik eller bli våldsamt upprörda.. De kan till exempel skrika rakt ut eller gråta hejdlöst. Förlamning och orolighet kan också växla om vartannat. Reaktionerna hos dem som går igenom en chockfas, till exempel skenbar känslolöshet och utestängning av känslor, kan förbrylla närstående och till och med orsaka indignation. Chocken kan ge en känsla av overklighet och att man känner sig utanför.

Reaktionerna i chockfasen kan kännas skrämmande och egendomliga. De har dock en viktig funktion för skydda psyket och livet. Man kan inte gestalta en alltför häftig sinnesrörelse på en kort tid och chockfasen ger tid att möta den nya situationen och bearbeta den lite i sänder.

Den som är i chockfasen behöver i allmänhet känna konkret trygghet och att de människor som är närvarande behärskar situationen. Det är bra att samtala lugnt om det som hänt med den som är i chockfasen. I denna fas är det inte bra att vara ensam, utan det lönar sig att söka sig till andra, ge utlopp för sina känslor, tankar, erfarenheter och det som har hänt.

Man bör komma ihåg, att den som är i chock oftast inte minns efteråt vad man har talat om och att man måste tala lugnt, tydligt och enkelt, eftersom förmågan att ta emot information är svag hos en människa som är i chock. Det är till exempel inte säkert att hon minns vad man talat om på mottagningen eller vilka behandlingsanvisningar hon fått.

Uppdaterad 2.5.2022