Gå till sidans innehåll

Okulär albinism

Okulär albinism är en form av albinism där en genetisk defekt endast orsakar problem med det visuella systemet.

En person med okulär albinism har normal pigmentering av hud och hår, även om pigmenteringen i vissa fall är något ljusare än hos andra familjemedlemmar.

I den specifika formen av okulär albinism har personen en normal iris- och näthinnespigmentering, men har andra ögonrelaterade kännetecken av albinism. Denna form av albinism kallas FHONDA (FovealHypoplasiaOpticNervedecussationDefects and Anteriorsegmentdysgenesis).

Uppdaterad 11.5.2021