Gå till sidans innehåll

Guide för dig med en sällsynt sjukdom: Vårda dina resurser

Människan är den heltäckande summan av sina delar.

Den egna eller en närståendes sjukdom återspeglas på alla livets delområden och resurser. Det kan kännas som att sjukdomen är det enda aktiva i livet och det tar mycket resurser. En akut sjukdom kräver också mycket koncentration, men för att orka och för att kunna leva med sjukdomen är det ändå skäl att försöka vårda sina egna resurser. Mitt ”sjuka jag” kräver åtgärder, men att sköta om mitt ”friska jags” resurser är också ett stöd för att leva och klara sig med sjukdomen.

Kroppen och sinnet är sammankopplade med varandra. Att se till att man kan koppla av, gå ner i varv eller vila upp sig är viktigt även med tanke på vårdbalansen. Att hitta en lämplig balans mellan belastning och återhämtning kräver ofta att man provar och att man lyssnar på sig själv. Vilken är en lämplig mängd vila i förhållande till sysselsättning, jobb eller rehabilitering? Osäkerhet, värk eller olika behandlingsåtgärder nöter också på de psykiska resurserna. Hurdana tankar, aktiviteter, diskussioner eller vila laddar dig psykiskt?

Gör övningarna på nästa sida.

Uppdaterad 2.5.2022