Gå till sidans innehåll

Arbetslivet med en sällsynt sjukdom

Sällsynta sjukdomar eller deras framskridande kan försämra eller hota arbetsförmågan. En yrkesinriktad rehabilitering kan användas som stöd för att bibehålla eller återställa arbetsförmågan.

Arbete ger ekonomisk trygghet, men också meningsfulla aktiviteter och sociala relationer. En sällsynt sjukdom eller ett funktionshinder kan göra det svårt att hitta ett lämpligt jobb. Det finns dock ett brett spektrum av möjligheter. En eventuell funktionsnedsättning eller sjukdom som utgör ett funktionshinder påverkar vilka jobb du kan söka. En funktionsnedsättning eller sjukdom kan hindra dig från att utföra fysiskt krävande arbete, men kanske det är möjligt att utföra ett arbete som kombinerar rörelse och stillasittande. Det viktigaste är att tänka på vad som är möjligt för en själv och hurdant arbete man kan utföra, med hänsyn till de begränsningar som funktionsnedsättningen eller sjukdomen medför.

Ibland är det möjligt att arbeta med det man vill med hjälp av olika hjälpmedel eller med förkortad arbetstid. Arbetsgivare har tillgång till ett brett utbud av stöd vid rekrytering och anställning av en funktionshindrad, delvis funktionshindrad eller långtidssjuk arbetstagare. Alla arbetsgivare känner dock inte till det stöd som finns tillgängligt, så det kan vara nödvändigt för den arbetssökande att vara proaktiv.

Om sjukdomen eller funktionshindret påverkar arbetet på något sätt är det bra att ta upp saken med arbetsgivaren, även om hen inte på eget initiativ får fråga om saken. Det är bra att kortfattat tala om sjukdomen eller funktionshindret i en positiv ton och betona vad man kan göra och vad man har att erbjuda som anställd.

I videon ger tidigare ordföranden för Lyhytkasvuiset - Kortväxta ry tips för arbetsintervjuer och arbetslivet utifrån sina egna och föreningens medlemmars erfarenheter. Du kan se videon via länken nedan:

Förändrad arbetsförmåga

När en person med en sjukdom vill återgå till arbetslivet, men den tidigare arbetsbeskrivningen eller utbildningen inte längre passar hen, kan man få hjälp av yrkesinriktad rehabilitering. Yrkesinriktad rehabilitering omfattar en rad olika alternativ, från några dagars bedömning av rehabiliteringsbehovet till flerårig utbildning.

Syftet med den yrkesinriktade rehabiliteringen är att förbättra eller bibehålla rehabiliteringsklientens arbetsförmåga, ork i arbetet, yrkeskunskaper och inkomstmöjligheter så att hen kan få eller behålla ett arbete som passar hen.

Yrkesinriktad rehabilitering omfattar till exempel:

  • karriärvägledning,

  • utbildningsprövning,

  • arbetsträning,

  • yrkesutbildning,

  • placering i arbete, och

  • arbets- eller studierelaterade hjälpmedel och hjälp med att organisera arbetsförhållanden.

Den yrkesinriktade rehabiliteringen kan vid behov även omfatta medicinska rehabiliteringsåtgärder. Yrkesinriktad rehabilitering ordnas av FPA, arbetspensionsanstalter, försäkringsbolag, arbets- och näringsförvaltningen och yrkesskolor.

Uppdaterad 5.9.2022