Gå till sidans innehåll

Allmän information om sällsynta hjärtsjukdomar

Strukturella avvikelser i hjärtat, hjärtmuskelsjukdomar, dvs. kardiomyopatier och vissa hjärtrytmrubbningar är sällsynta hjärtsjukdomar.

Medfödda hjärtfel anses vara sällsynta sjukdomar. Varje år föds cirka 550 barn i Finland med medfödda, dvs. kongenitala hjärtfel. Strukturella avvikelser i hjärtat är den vanligaste medfödda strukturella defekten i ett enskilt organ. I de flesta fall kan orsaken till hjärtfelet inte identifieras.

Medfödda strukturella hjärtfel delas in i septumdefekter, stenos och komplexa fel, där barnet till exempel kan sakna en av hjärtkamrarna eller en hjärtklaff.

Medfödda hjärtfel är vanligtvis inte förknippade med strukturella avvikelser i andra organ. De kan dock vara en del av ett mer omfattande syndrom, eftersom många syndrom har ett specifikt strukturellt hjärtfel som ett av de möjliga symtomen.

I Finland är behandlingen av hjärtfel hos barn i världsklass. De flesta medfödda hjärtfel har en god prognos. De flesta som opereras för medfödda hjärtfel behöver regelbunden uppföljning under resten av livet. Som vuxna har de mer långvariga sjukdomar än vanligt. Vissa hjärtfel kan läka spontant. Ibland är felet så lindrigt att det inte orsakar någon belastning på hjärtat och behöver därför inte korrigeras.

Uppdaterad 6.5.2020