Gå till sidans innehåll

Albinismguide

Den här albinismguiden har tagits fram i samarbete med Suomen albinismiyhdistys. Den bygger på den franskspråkiga publikationen Albinismes: une condition génétique, som producerats av Bordeaux tvärvetenskapliga grupp om albinism.