Gå till sidans innehåll

Synförmågan hos personer med albinism

Albinismens inverkan på synförmågan varierar från person till person.

Hos en person med albinism är ögats iris något genomskinlig och näthinnans centralgrop den gula fläcken saknas helt eller delvis (foveal hypoplasi). Avsaknaden av en fovea begränsar utvecklingen av synen och kan orsaka skelning eller utåtskelning. Resultatet är dålig synskärpa. Om man jämför området med skarp syn hos en person med albinism med ljussensorn i en kamera, har fovean mycket färre pixlar än en normal fovea.

Albinism är också ofta förknippad med ljuskänslighet, dvs. fotofobi. Fotofobi orsakas huvudsakligen av brist på pigment i iris och näthinnans pigmentepitel. Eftersom ögonen är mycket känsliga för UV-strålning är det viktigt att skydda dem med solglasögon.

Vid albinism korsas inte synnerverna mellan ögonen och hjärnan normalt. Avvikelserna i ögat och synnerverna förhindrar den normala utvecklingen av synen. Dessa avvikelser tros orsaka att medfödd nystagmus uppträder under de första månaderna i livet.

Förutom de problem som nämns ovan innebär albinism ofta

  • svår astigmatism (vanligtvis på grund av onormal krökning av hornhinnan)

  • översynthet, eller

  • myopi (närsynthet)

  • ögondarrning (nystagmus).

Synnedsättningen kan vara allvarlig (synskärpan mindre än 0,1), men är oftast måttlig (synskärpan 0,2 eller mer). Färgseendet är vanligtvis normalt.

Uppdaterad 12.5.2021