Gå till sidans innehåll

Organtransplantationer på barn

Organtransplantation är en situation där ett organ eller en del av ett organ från en annan person transplanteras för att ersätta funktionen av ett organ som skadats permanent. Transplantationer på barn räknas som sällsynta sjukdomar.

Organtransplantationer är transplantationer av fasta organ, t.ex. njure, lever, hjärta, bukspottkörtel, lunga och tarm. Det är också möjligt att transplantera benmärgsceller från en person till en annan, men denna behandling skiljer sig i princip från transplantation av fasta organ och klassificeras inte som organtransplantation, utan kallas stamcellstransplantation.

Transplantation används när andra behandlingar för att hålla det egna organet funktionsdugligt inte längre är tillräckliga. Vid organtransplantationer integreras det donerade organet i den egna kroppen. Transplantatets funktion kommer vanligtvis snabbt igång och återställer den balans i kroppen som har rubbats när funktionen av kroppens eget organ tynar. Vid samma transplantationsoperation avlägsnas det egna skadade organet (med undantag för njurarna, som inte alltid behöver avlägsnas).

I Finland är transplantationer på barn centraliserade till Helsingfors universitetssjukhus. Genom att koncentrera krävande och sällsynta vårdinsatser till en enda plats kan man på bästa sätt säkerställa kontinuitet i verksamheten och samla tillräcklig kompetens och erfarenhet.

Uppdaterad 8.1.2024