Gå till sidans innehåll

Undersökning och behandling av sällsynta kärlavvikelser

Behandlingen av sällsynta kärlavvikelser som orsakar betydande symtom eller besvär planeras individuellt.

Behovet av att behandla kärlavvikelser bestäms vanligen av hur mycket besvär de orsakar patienten. När de är symtomfria eller mycket lindriga behöver de inte behandlas, men det är viktigt att få rätt diagnos och att ge patienten korrekt information om sjukdomen. De flesta hemangiom försvinner till exempel av sig själva.

Beroende på kärlavvikelsens omfattning och placering kan den ge upphov till betydande symtom: smärta, funktionsbesvär eller mycket svåra kosmetiska men. En del av kärlavvikelserna och blodkärlstumörerna kan vara förknippade med koagulationsstörningar.

Behandlingen av kärlavvikelser planeras individuellt för varje patient enligt behandlingsprinciper som avtalas om tillsammans med arbetsgruppen för kärlanomalier. Vid behov utarbetas diagnostik- och behandlingsplanen i en tvärvetenskaplig arbetsgrupp med experter från flera specialiteter, som har kompetens inom kärlanomalier. Magnetundersökning används ofta vid diagnostisering och behandlingsplanering. Du hittar information om magnetundersökning på länken nedan:

Kärltumörer behandlas oftast med läkemedel och/eller operation. Kärlmissbildningar behandlas i första hand med intravenösa interventionsradiologiska behandlingar. Då injiceras det missbildade området med sklerosant, en vätska som krymper missbildningen. Sklerosanten väljs enligt kärltypen i fråga och platsen som ska behandlas. Behandlingen kan behöva upprepas flera gånger. Även kirurgi och laserbehandling används. Vid behandlingen används ofta även kompressionsplagg och olika terapier såsom lymf-, fysio- och funktionsterapi.

Vid behandlingen av blodkärlsavvikelser försöker man förbättra venåterflödet och lymfvätskeflödet med hjälp av vårdtextilier, varvid de har ett gradvis minskande tryck. I videon berättas närmare om anskaffning, användning och skötsel av vårdtextilier.

Syftet med den långvariga Klexane-behandlingen är att förebygga tilltäppningen av blodkärl genom att minska blodets koaguleringsförmåga. Om patientens allmäntillstånd är gott och det inte finns några faktorer som orsakar blödningsbenägenhet kan behandlingen göras hemma. I videon nedan berättar en barnhematolog och -onkolog om hur Klexane-behandlingen utförs och vad man ska tänka på.

För att få ett bra behandlingsresultat är det viktigt att behandlingen görs på det sätt som läkaren fastställer. Fabrikstillverkade förfyllda sprutor underlättar genomförandet av injektionsbehandlingen. Före injektionen ska läkemedlets utseende kontrolleras visuellt, liksom dess datum och att dosen är korrekt. Det är viktigt att använda rätt injektionsteknik. Videon nedan visar hur man tar en Klexane-injektion med förfylld spruta.

Uppdaterad 1.11.2022