Gå till sidans innehåll

Att förhålla sig till sin sällsynta sjukdom: Stöd för att orka

För att bättre orka med vardagen kan det räcka med att granska de dagliga rutinerna och ändra dem så att de ökar välbefinnandet.

Verktyg för mentalt välbefinnande

Det är bra att då och då se över hur det mentala välbefinnandet kan stödas i vardagen. Det är också nyttigt att göra en självanalys och granskning av de egna resurserna. Du hittar mycket material om stöd för mentalt välbefinnande i Psykporten.

Prova på en uppfriskande stund i naturen, även om du inte kan komma ut.

Visste du att mindfulness är nyttigt för att hantera smärta och balansera humöret?

Verktyg för självvärdering

Om du funderar på hur du ska orka, testa Psykportens tillförlitliga självvärderingsverktyg.

Var får jag professionell hjälp?

Om du vill diskutera med en yrkeskunnig person om hur du mår, be din behandlande läkare eller skötare om råd. Bekanta dig med symtomnavigatorn och länkarna till vård och tjänster i Psykporten om du vill ha psykisk hjälp.

Patientorganisationer och kamratstöd

När du får vetskap om din sjukdom, ta kontakt med en lämplig patientorganisation och fråga vilka tjänster de har att erbjuda.

Kamratstöd är hjälp och stöd som ges av personer som befinner sig i samma livssituation eller som har gått igenom en liknande kris som du. Det ges antingen organiserat eller i fri form. Kamratstödjarnas kompetens och kunskaper baserar sig på personlig erfarenhet. Av dem kan du ofta få en unik förståelse för din situation och tips om hur du klarar utmaningarna i vardagen.

Uppdaterad 2.5.2022