Gå till sidans innehåll

Stöd

I avsnittet Stöd beskrivs de potentiella konsekvenserna av en sällsynt sjukdom i olika åldrar. Här finns också information om var man kan hitta stöd och information. ​En sällsynt sjukdom eller misstänkt sådan för med sig olika utmaningar i olika skeden av livet. Livet kan förändras även för närstående till personer med sällsynta sjukdomar.