Gå till sidans innehåll

Söktjänst för sällsynta njursjukdomar

Experter på sällsynta njursjukdomar har sammanställt information om sällsynta njursjukdomar i Finland. Du kan hitta information i sjukdomsbeskrivningarna om till exempel sjukdomens symtombild, ärftlighet och förekomst, diagnostisering, uppföljning och patientorganisationer. På grund av det stora antalet sjukdomar finns det bara beskrivningar för några av dem. Syftet är att så småningom producera aktuell information om allt fler sjukdomar.

7 sökresultat

Autosomalt dominant polycystisk njursjukdom
ADPKD är den vanligaste ärftliga njursjukdomen. Det är en sjukdom som hos vuxna leder till betydande njursvikt och kräver dialysbehandling.
Autosomalt recessiv polycystisk njursjukdom
ARPKD är en ovanlig blåssjukdom i njurar och lever som uppträder redan under fosterstadiet. Sjukdomen beror på en utvecklingsstörning i njurkanalerna och gallvägarna som orsakas av ett genfel.
Förträngning av njurartären
Njurarna får blodcirkulation från njurartärer (Arteria renalis) som grenas ut från bukaorta och som normalt finns i endera njuren. Det går normalt en artär till vardera njuren. Ibland kan artären...
Glomerulonefrit av typen IgA-vaskulit
IgA-vaskulit (tidigare känd som Henoch-Schönleins purpura, HSP) är en inflammation i de små blodkärlen, vaskulit, som typiskt förekommer hos barn i lek- och lågstadieåldern. IgA-vaskulit (IgAV) är...
Nefronoftis
Nefronoftis är en kronisk sjukdom i njurkanalerna och mellanvävnaden, eller tubulointerstitiell nefropati. Sjukdomen beror på ett genfel, som leder till förtvining av njurvävnaden och svår...
Njur- och urinstenar i barndomen
Det kan ansamlas fällning eller större stenar i urinvägarna vid förhållanden som är gynnsamma för kristallisering.
Njurtubulussjukdomar
Njurkanalerna, eller tubuli, reglerar mängden salter och föreningar som utsöndras i urinen. På det sättet bevaras balansen mellan kroppens ämnesomsättning och vätsketillstånd. Regleringen sker...