Gå till sidans innehåll

Behandling av sällsynta sjukdomar utanför landets gränser

Syftet är att undvika att patienterna måste skickas utomlands för behandling. I fråga om självvald behandling utomlands lönar det sig att först diskutera med den egna vårdenheten och FPA.

Vid behandling av sällsynta sjukdomar är det ganska vanligt att den behandlande läkaren ber om en konsultation, dvs. ber en utländsk kollega om råd gällande vården. Finländska experter på sällsynta sjukdomar kan vid behov med patientens tillstånd begära konsultation via de europeiska referensnätverken (European Reference Networks, ERN). Konsultationerna medför inga tilläggskostnader för patienten.

Det är motiverat att skicka en patient utomlands för vård om det finns behov av särskilda, krävande åtgärder som inte är tillgängliga i Finland. I detta fall ansöker sakkunnigläkarna om en förbindelse, dvs. ett löfte om att täcka kostnaderna, från FPA. När förbindelsen har mottagits kommer personalen på vårdenheterna överens om förflyttningen och arrangemangen kring den. I det här fallet är kostnaden för behandling eller resor inte högre för patienten än den skulle vara i hemlandet.

Utländsk vårdenhet och patientens rätt att välja

Det finns utmaningar när det gäller gränsöverskridande vård och att patienter söker sig till ett fåtal kompetenscentrum. Om det genomförs i stor skala skulle det leda till att vissa kliniker blir överbelastade, att det uppstår mycket språksvårigheter och att kompetensen i vissa länder ytterligare utarmas.

Enligt Europaparlamentets och -rådets direktiv om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (2011/24/EU) ska patienterna ha rätt att söka vård i andra EU-medlemsstater och få samma ersättning som de skulle ha fått om de hade sökt vård i sitt hemland för de tillstånd som omfattas av den offentliga hälso- och sjukvården i hemlandet. Patienten måste då själv vara proaktiv när det gäller att hitta en vårdenhet och komma överens om behandling, överföring av uppgifter och resor.

Om patienten själv väljer en vårdenhet utomlands ersätts resekostnaderna inte mer än om behandlingen hade skett på patientens eget sjukhus. FPA beslutar om en eventuell ersättning av vårdkostnaderna på basis av ansökan. Det lönar sig att fråga FPA redan innan man söker vård.

Uppdaterad 19.12.2023