Gå till sidans innehåll

IgG4-relaterad sjukdom: Symtombild

I dag kan man bättre identifiera många av de symtom som betraktas som separata och som beror på IgG4-sjukdomen. Symptombildens omfattning medför utmaningar för diagnosen.

IgG4-sjukdomen har vanligtvis en långsam debut. Alla patienter har kanske inte tydliga symtom, eller så kan symtomen vara så vanliga att de förknippas med mer vanliga inflammatoriska sjukdomar. Patienterna kan ha en bakgrund av långvarig allergisk snuva, eksem, bihåleinflammation eller astma. Sjukdomen är också sannolikt kopplad till allergier och atopi.

IgG4-sjukdomen kännetecknas vanligen inte av feber eller andra allmänsymtom, men ibland kan de vara de dominerande symtomen. I detta fall är också inflammationsmarkörerna i blodet förhöjda. Patienten kan också drabbas av trötthet eller viktnedgång.

De mer uppenbara symtomen på IgG4-sjukdomen uppträder ofta först månader eller år efter insjuknandet, då sjukdomen redan har orsakat vävnadsskador. De symtom som sjukdomen orsakar påverkas också i hög grad av vilket organ som sjukdomen drabbar. Sjukdomen kan börja i många organ samtidigt, men symtomen och förändringarna i de olika organen uppträder oftast vid skilda tidpunkter.

Uppdaterad 29.6.2022