Gå till sidans innehåll

Olika former av albinism

Det finns flera olika typer av albinism som kan klassificeras enligt skillnaderna som sjukdomen medför hos individen eller enligt den påverkande genen (genotypen). Albinismen delas in i tre former enligt hur sjukdomen tar sig uttryck: okulär, okulokutan och albinism som ingår i syndrom.