Gå till sidans innehåll

Motion för barn med sällsynta sjukdomar

Ett barn med en sällsynt sjukdom kan tryggt röra på sig enligt sin egen ork.

Motion är viktigt för barnets tillväxt, utveckling och hälsa. Motionen påverkar barnets prestationsförmåga, de motoriska färdigheterna, hjärt- och kärlsystemen, andningsorganen, skelettets utveckling, inlärningen, de sociala färdigheterna, självkänslan och den upplevda livskvaliteten.

Regelbunden motion förebygger hjärt- och kärlsjukdomar senare i livet. Motionsvanor som man tar till sig när man är barn håller ofta i sig i vuxen ålder.

Vad är rätt mängd motion?

Den rekommenderade dagliga mängden fysisk aktivitet är 2 timmar för barn under skolåldern, 1,5 timme för barn i skolåldern och en timme för ungdomar. Motionen kan bestå av flera korta stunder under dagen, men den måste gör hen andfådd och få hen att svettas. Barnen kan själv reglera sina aktivitet enligt sin ork.

Motionen ska vara åldersanpassad och motiverande för barnet samt ge en känsla av att lyckas. Motionen för barn under skolåldern ska vara lekfull; lekar på gården, skogsutflykter och inlärning av grundläggande rörelsefärdigheter som att springa och cykla. För barn i skolåldern främjar deltagande i skolgymnastiken enligt egen ork också de sociala relationerna och samhörigheten.

Vardagsmotion, såsom att gå eller cykla till skolan när det är möjligt, rekommenderas. Enligt en finländsk undersökning klarar sig barn vars skärmtid är mindre än två timmer per dag bättre i skolan än barn som tillbringar mer än två timmar framför en skärm.

Barns och ungdomars motion måste begränsas endast i fråga om ett fåtal sjukdomar. Även i dessa fall gäller begränsningarna främst kampsporter, kontaktsporter, kraftigt belastande sporter eller tävlingsidrott. Alla barn och ungdomar rekommenderas dock att motionera inom gränserna för sin egen ork. Det lönar sig att fråga den behandlande läkaren vilken typ av motion hen rekommenderar för barnet.

Uppdaterad 22.4.2022