Gå till sidans innehåll

Europeiska kompetensnätverk för sällsynta sjukdomar

De europeiska kompetensnätverken främjar diagnostik och behandling av samt forskning kring sällsynta sjukdomar. Deras viktigaste uppgift är att stödja kompetensen i hemlandet för patienter med sällsynta sjukdomar.

EU och många europeiska länder, inklusive Finland, har förbundit sig att utveckla samarbetet kring diagnostik och behandling av sällsynta sjukdomar. De europeiska kompetensnätverken (European Reference Networks, ERN), som inledde sin verksamhet 2017, för samman europeiska experter på sällsynta sjukdomar. Kompetensnätverken behandlar de sällsynta sjukdomar som kräver mycket specialiserad vård och centralisering av kompetens och resurser.

Det finns 24 europeiska kompetensnätverk för olika sjukdomsgrupper. De består av mer än 900 vårdenheter från olika specialiteter i olika europeiska länder. I Finland deltar alla universitetssjukhus i ERN-verksamheten. Nyförtiden har dom medlemskap i alla sjukdomsgrupper.

De europeiska kompetensnätverken arbetar tillsammans för att utveckla en mer rättvis och högklassig vård för personer med sällsynta sjukdomar. Tanken bakom kompetensnätverkens verksamhet är att samla och utveckla expertis, särskilt när det gäller de mest sällsynta sjukdomarna. Kompetensnätverken stöder särskilt vården av personer med sällsynta sjukdomar i deras hemländer.

Kompetensnätverken förändrar inte i sig själva vårdvägen för patienter med sällsynta sjukdomar, utan strävar efter att vägleda och sprida kompetens i fråga om sällsynta sjukdomar på både nationell och europeisk nivå. Kompetensnätverken stöder vården av patienter med sällsynta sjukdomar, t.ex. genom att utveckla gemensamma vårdrekommendationer och diagnostiska vägar samt genom att ordna virtuella konsultationer.

Den behandlande läkaren fungerar som patientens länk till kompetensnätverket. Vid behov kontaktar läkaren en finländsk medlem av kompetensnätverket för att diskutera patientens situation (konsultera). Den finländska medlemmen i kompetensnätverket kan hänvisa konsultationen till en europeisk expertpanel. Detta kräver patientens skriftliga samtycke.

Expertpanelen består av europeiska experter från kompetensnätverket. Expertpanelens möten ordnas med hjälp av en säker webbaserad konsultationsplattform (Clinical Patient Management System, CPMS). Plattformen, som utvecklats av EU-kommissionen, möjliggör datasäkra diskussioner om patientens vård och diagnos.

När det gäller sällsynta sjukdomar har utvecklingen av medicinska och icke-medicinska behandlingar bromsats upp av svårigheten att rekrytera tillräckligt många patienter för kliniska undersökningar. Kompetensnätverken främjar forskningsarbetet med större kliniska patientgrupper och deltar i utvecklingen av nya läkemedel och andra behandlingsformer. I forskningsarbetet utnyttjas patientregister som upprätthålls av kompetensnätverken.

Den splittrade informationen om sällsynta sjukdomar och det lilla antalet patienter med varje enskild sjukdom gör det svårt att identifiera och behandla sjukdomarna. De europeiska kompetensnätverken för samman experter på sällsynta sjukdomar. När experter förenar sin kunskap, gör den tillgänglig för läkare och förmedlar den vidare, breddas och fördjupas läkarnas kompetens. Detta utbyte av kunskap och expertis gynnar personer med den sällsynta sjukdomen, till exempel i form av snabbare diagnos.

Kompetensnätverken samlar också in och sammanställer material om sällsynta sjukdomar och behandlingen av dem i anvisningar och handböcker som vårdpersonal och personer med sällsynta sjukdomar kan ha nytta av.

Kompetensnätverken gör det möjligt att använda dyra resurser mer effektivt. Detta anses ha en positiv inverkan på de nationella hälso- och sjukvårdssystemens hållbarhet och i slutändan på livet för personer med sällsynta sjukdomar.

Nyförtiden har finländska universitetssjukhus medlemskap i alla 24 europeiska kompetensnätverk. I vissa kompetensnätverk har Finland mer än ett medlemskap. Vissa medlemskap är gemensamma för två eller flera universitetssjukhus.

Kompetensnätverkets område

Finländska medlemskap

ERN BOND; Europeiskt kompetensnätverk för bensjukdomar

ÅUCS

ERN CRANIO; Europeiskt kompetensnätverk för kraniofaciala missbildningar och öron-, näs- och halssjukdomar

HUS

Endo-ERN; Europeiskt kompetensnätverk för endokrina sjukdomar

HUS + ÅUCS + OYS

ERN EpiCARE; Europeiskt kompetensnätverk för epilepsi

KYS + HUS + OYS

ERKNet; Europeiskt kompetensnätverk för njursjukdomar

HUS

ERN-RND; Europeiskt kompetensnätverk för neurologiska sjukdomar

OYS + Tays + HUS

ERNICA; Sällsynta utvecklingsstörningar i matsmältningskanalen, bukväggen och diafragman

HUS

ERN LUNG; Europeiskt kompetensnätverk för sjukdomar i andningsorganen

ÅUCS + HUS + OYS

ERN Skin; Europeiskt kompetensnätverk för hudsjukdomar

HUS

ERN EURACAN; Europeiskt kompetensnätverk för cancer hos vuxna (solida tumörer)

ÅUCS + HUS + Tays

ERN EuroBloodNet; Europeiskt kompetensnätverk för hematologiska sjukdomar

HUS

ERN eUROGEN; Europeiskt kompetensnätverk för urogenitala sjukdomar

HUS

ERN EURO-NMD; Europeiskt kompetensnätverk för neuromuskulära sjukdomar

Tays + HUS + OYS + ÅUCS

ERN EYE; Europeiskt kompetensnätverk för ögonsjukdomar

HUS

ERN GENTURIS; Europeiskt kompetensnätverk för ärftliga cancerrisker

ÅUCS + HUS + OYS

ERN GUARD-HEART; Europeiskt kompetensnätverk för hjärtsjukdomar

HUS

ERN ITHACA; Europeiskt kompetensnätverk för medfödda missbildningar och sällsynta utvecklingsstörningar

HUS + OYS

MetabERN; Europeiskt kompetensnätverk för ärftliga metabola sjukdomar

HUS + ÅUCS + Tays

ERN PaedCan; Europeiskt kompetensnätverk för pediatriska cancerformer (pediatrisk hematologi och onkologi)

ÅUCS + Tays + KYS + HUS + OYS

ERN RARE-LIVER Europeiskt kompetensnätverk för leversjukdomar

HUS

ERN ReCONNET; Europeiskt kompetensnätverk för sjukdomar i bindväven och rörelseorganen

HUS + OYS + ÅUCS

ERN RITA; Europeiskt kompetensnätverk för immunbrist, autoinflammatoriska och autoimmuna sjukdomar

HUS + ÅUCS + OYS

ERN TRANSPLANT-CHILD; Europeiskt kompetensnätverk för organtransplantationer på barn

HUS

VASCERN; Europeiskt kompetensnätverk för sällsynta kärlsjukdomar som drabbar flera organ

HUS

Uppdaterad 18.1.2024