Gå till sidans innehåll

Nedärvning av sjukdomar: recessiv nedärvning

Vid recessiv nedärvning är båda föräldrarna symtomfria bärare av samma genetiska defekt som orsakar sjukdomen.

Vid recessiv nedärvning ärver barnet en defekt gen från båda symtomfria föräldrarna.

Vid recessiv nedärvning är båda föräldrarna friska, men bär på samma mutation, dvs. de är symtomfria bärare av den genetiska defekten. En recessivt nedärvd sjukdom uppkommer endast om ett barn har ärvt mutationen från båda föräldrarna. Sannolikheten att ett barn ärver mutationen som orsakar sjukdomen från båda föräldrarna är 25 procent. Barnet kan också bli en symtomfri bärare eller frisk i fråga om den genetiska defekten. Recessiv nedärvning är inte beroende av barnets kön.

En person som insjuknar i en recessivt nedärvd sjukdom är ofta det första fallet i släkten. Sannolikheten för sjukdomen är större än vanligt om föräldrarna kommer från samma trakt eller är släkt med varandra.

Uppdaterad 11.7.2022