Gå till sidans innehåll

Rehabilitering vid sällsynta neuromuskulära sjukdomar

Nyckeln till rehabilitering vid neuromuskulära sjukdomar är aktiviteten hos den person som ska rehabiliteras. Rehabiliteringsformen väljs enligt individuella behov.

Neuromuskulära sjukdomar kan orsaka mångskiftande symtom, som påverkar funktionsförmågan och därmed förutsättningarna att klara de vardagliga sysslorna. Eventuella förändringar i funktionsförmågan och behovet av rehabilitering bedöms strax efter insjuknandet. Funktionsförmågan kan stödjas genom en systematisk och målinriktad rehabilitering.

Rehabilitering innebär att hantera och lära sig en förändring. Rehabiliteringen är som en resa. På resan behöver man medresenärer. I rehabiliteringsresan deltar allt efter behov yrkesverksamma inom social- och hälsovården, såsom specialläkare inom neurologi, sjukskötare, fysioterapeut, talterapeut, neuropsykolog, ergoterapeut, rehabiliteringshandledare och socialarbetare.

Utöver de yrkesverksamma behövs det hjälp från närstående och ett bredare stödnätverk. Stöd för rehabilitering kan sökas från föreningar och organisationer samt från FPA.

Uppdaterad 15.6.2022