Gå till sidans innehåll

Söktjänst för sällsynta kärlavvikelser

Experter på sällsynta kärlavvikelser har samlat information om en del av de sällsynta kärlavvikelser som förekommer i Finland. Du kan hitta information i sjukdomsbeskrivningarna om till exempel symtombild, ärftlighet och förekomst, diagnostisering, uppföljning och patientorganisationer. För närvarande fokuserar innehållet mest på blodkärlsavvikelser. På grund av det stora antalet sjukdomar finns det bara beskrivningar för en del av dem. Syftet är att så småningom producera information på finska om allt fler sjukdomar.

8 sökresultat

Arteriovenös missbildning
Arteriovenös missbildning är en ärftlig avvikande förbindelse från artärer till vener. Vanligtvis transporteras syresatt blod från artärerna genom kapillärerna till vävnaderna och går till venerna...
Hemangiom
Hemangiom är den vanligaste godartade tumören hos spädbarn. Den vanligaste hemangiomtypen är infantilt hemangiom (IH). Det är tre gånger vanligare hos flickor än hos pojkar. Vad som orsakar det är...
Hereditär hemorragisk telangiektasi (HHT)
Hereditär hemorragisk telangiektasi (HHT) eller Oslers sjukdom är en sällsynt autosomalt dominant ärftlig sjukdom. Hos största delen av patienterna kan den patogena genen identifieras. Till följd...
Kapillär missbildning
Medfödd kapillär missbildning, där det finns ett stort antal överflödiga kapillärkärl i huden, är den vanligaste kärlavvikelsen. Oftast finns de på huvudet och på halsområdet. Mer sällan finns...
Klippel-Trénaunays syndrom
Även om det är fråga om ett sällsynt syndrom, är det den vanligaste blandformiga kärlmissbildningen. I Klippel-Trénaunays syndrom (KTT) förekommer kapillära missbildningar på huden och dessutom...
Lymfatisk missbildning
Lymfatiska malformationer är medfödda utvecklingsstörningar i lymfkärlen. De är godartade och kräver i sig ingen behandling om de inte orsakar någon funktionell eller kosmetisk skada...
Sturge-Webers syndrom
Vid Sturge-Webers syndrom finns det utöver kapillära missbildningar även avvikande blodkärl på hjärnhinnorna. Detta kan vara förknippat med epilepsi och neurologiska symtom.
Venmissbildning
Venmissbildning är en medfödd blåaktig förändring som består av förstorade vener med avvikande form.