Gå till sidans innehåll

Kamratstöd som hjälp i vardagen för dig som har en sällsynt sjukdom

Kamratstöd hjälper en att acceptera och anpassa sig till sjukdomen. Personer i samma situation kan också ge tips för att underlätta vardagen.

För en person med en sällsynt sjukdom är en annan person med en sällsynt sjukdom ofta en viktig källa till information och stöd. Genom sin egen erfarenhet förstår personen i samma situation erfarenheterna och känslorna som är förknippade med sjukdomen, samt undersökningarna och behandlingen av den. Att bli sjuk, vänta på undersökningsresultat och genomgå behandlingar är erfarenheter som personer med en allvarlig långvarig sjukdom har gemensamt. Därför kan en kamratstödjare också vara en person som har en annan sjukdom än den person som får stöd.

Kamratstödjaren har en egen erfarenhet som insjuknad, tillfrisknad eller som anhörig/närstående till en insjuknad. Kamraten kan stärka patientens och hens närståendes självförtroende och uppmuntra dem att lita på att de klarar av vardagen. De som har levt längre med sjukdomen kan ofta också ge råd om hur man ska gå tillväga för att hitta information om en sjukdom som det är svårt att hitta information om.

Utbildat, tillförlitligt kamratstöd finns tillgängligt i många olika former. Det lönar sig att fråga vårdpersonalen, de frivilliga på sjukhus och patientorganisationerna om kamratstöd.

Uppdaterad 21.12.2021