Gå till sidans innehåll

Om IgG4-relaterad sjukdom

Forskningsbaserad information hjälper patienten och hans eller hennes familjemedlemmar att bilda en uppfattning om sjukdomen. Kunskap om och förståelse för sjukdomen gör det lättare att vid behov anpassa de vardagliga aktiviteterna för att bättre stödja välbefinnandet. Den här guiden är en sammanställning av vetenskaplig information om IgG4-relaterad sjukdom.