Gå till sidans innehåll

Immunglobulin – kroppens antikroppar

Vid autoimmuna sjukdomar vänder sig kroppens försvarsmekanismer mot egna vävnader och organ.

Kroppens försvarssystem, dvs. immunsystemet, skyddar kroppen mot patogener. Plasmacellerna är en del av immunförsvaret. De producerar immunglobuliner som fungerar som antikroppar. Varje antikropp har till uppgift att binda till en specifik främmande struktur och försvara kroppen mot just den patogenen. Bildandet av antikroppar kan ibland vara skadligt för kroppen. Genom att rikta sig mot sina egna vävnader och orsaka överdriven eller långvarig inflammation kan antikropparna orsaka bland annat allergier, autoimmuna sjukdomar och avstötningsreaktioner.

IgG är en av de fem huvudtyperna av antikroppar. IgG delas vidare in i fyra immunologiskt distinkta underklasser: IgG1, IgG2, IgG3 och IgG4.

IgG4-sjukdomen är ett systemiskt inflammatoriskt tillstånd i bindväven. Orsaken till sjukdomsutbrottet är inte känd, men infektioner och autoimmunitet – kroppens försvar som vänder sig mot de egna vävnaderna – anses vara möjliga utlösande faktorer.

Uppdaterad 29.6.2022