Gå till sidans innehåll

Albinismordlista

Skriv ordet du söker eller en del av det i sökrutan. ​​​​​​​​​​​​​Förutom det ord du sökt kommer sökresultatet att innehålla ord vars förklaring innehåller det sökta ordet. Själva förklaringen öppnas i en stor ruta.

I den här söktjänsten sammanställs de begrepp som används i guiden. Vi har försökt förklara begreppens innebörd på ett så allmänt språk som möjligt.​

 • A

  • Allel

   En genvariant. Det finns flera möjliga alleler för en enskild gen. Vissa alleler fungerar, andra är defekta.

  • Amblyopi

   Funktionell synnedsättning; en betydande funktionell förlust av synskärpa.

  • Astigmatism

   Astigmatism; ett synproblem som vanligtvis orsakas av avvikelser i hornhinnans krökning.

  • Autosomal allel

   Allel som ärvs på kromosomerna 1–22, men inte på X- och Y-könskromosomerna.

  • Autosomer

   Kromosomer som inte bidrar till könsbestämningen.

 • B

  • Basalcellscancer

   Basalcellscancer börjar i hudens basalcellsskikt, som ligger mellan läderhuden och överhuden.

 • D

  • Dominerande allel

   Dominant allel. Den dominanta allelens egenskap ger sig i uttryck redan när det bara finns en dominant allel. Motsatsen till recessiv (dold) allel.

 • F

  • Fenotyp

   Uttrycksform; med fenotyp avses alla synliga egenskaper hos en organism: hår- och ögonfärg, öron- och näsform, längd, blodgrupp... Fenotypen anses delvis vara en manifestation av genotypen.

  • Fovea

   Makulans mittpunkt, där synen är som skarpast.

 • G

  • Genotyp

   Alla genetiska egenskaper hos en person. Genotypen är på sätt och vis en organisms ”genetiska identitetskort”.

  • Gula fläcken (makula)

   Näthinnans område för skarp syn.

 • H

  • Homologa kromosomer

   Kromosomer som har samma form och storlek och samma genetiska innehåll.

  • Hypopigmentering

   Svag färg eller färgbrist på grund av brist på pigmenterande melanin i hud, ögon och hår.

 • K

 • L

  • Ljuskänslighet

   Fotofobi; obehag i ögonen som orsakas av ljus som kommer in i ögat.

  • Långsynthet

   Gör det svårt att se närliggande objekt tydligt.

 • M

  • Makulär hypoplasi

   En ärftlig utvecklingsstörning av makulan där irisen är genomskinlig och näthinnans centralgrop saknas helt eller delvis.

  • Medfödd nystagmus

   Nystagmus, vars orsak är närvarande från födseln, även om själva ögondarrningen inte uppträder förrän lite senare. Jfr förvärvad nystagmus.

 • N

  • Nystagmus (ögondarrning)

   Nystagmus; upprepade ofrivilliga ögonrörelser fram och tillbaka, huvudsakligen horisontellt.

  • Närsynthet

   Gör det svårt att se objekt som är långt borta tydligt.

 • O

  • Oscillopsi

   Att se föremål som svajande eller vibrerande.

 • R

  • Recessiv allel

   En recessiv allel. En allel som är dold i autosomerna måste ärvas från båda föräldrarna för att egenskapen ska kunna uttryckas. Motsatsen till dominant allel.

 • S

  • Skelning

   Strabism; en defekt i synaxlarna som gör att man inte kan rikta båda ögonen mot samma objekt. Det skelande ögat tenderar att titta inåt eller utåt. Hos barn förhindrar skelning vanligtvis den normala utvecklingen av stereoseende (tredimensionellt seende). Orsaken till skelningen måste identifieras så att man vid behov kan försöka rätta till den.

  • Skivepitelcancer

   Skivepitelcancer börjar i överhudens skivepitelskikt.

  • Solkeratos

   Förtjockning av huden på grund av överdriven solexponering.

 • T

  • Transillumination

   En undersökning, där en ljuskälla placeras direkt framför ögat och där man undersöker hur ljuset lyser genom irisen.