Gå till sidans innehåll

Om hypofosfatemisk rakit

Ärftliga hypofosfatemier är sällsynta sjukdomar där fosfatnivåerna i blodet är onormalt låga.

Hypofosfatemiska rakiter är sjukdomar där överdriven fosfatutsöndring i njurarna leder till en minskning av fosfatnivåerna i blodets plasma, dvs. hypofosfatemi. Detta leder till en försämrad benmineralisering och yttrar sig i form av rakit hos barn i tillväxtåldern och osteomalaci hos vuxna. Ärftliga hypofosfatemier är också kända som hypofosfatemisk rakit.

Alla former av hypofosfatemisk rakit är sällsynta sjukdomar. De orsakas av en defekt i de gener som reglerar njurarnas förmåga att återuppta fosfat. Hypofosfatemier delas in i fibroblasttillväxtfaktor 23 (FGF23)-medierade sjukdomar och FGF23-oberoende sjukdomar. Vid fibroblasttillväxtfaktor 23-medierade sjukdomar orsakas fosfatförlusten av FGF23-hormonets överdrivna aktivitet.

Former av hypofosfatematisk rakit är bland annat

  • X-bunden hypofosfatemi eller XLH

  • autosomalt dominant hypofosfatemi eller ADHR

  • autosomalt recessiv hypofosfatemi eller ARHR

  • hypofosfatemisk rakit med hyperkalciuri, eller HHRH.

Det är svårt att uppskatta antalet personer med ärftliga hypofosfatemier i Finland. Det är känt att XLH är mindre vanligt hos oss än i andra nordiska länder. Liksom vid många andra sällsynta sjukdomar kan sjukdomen inte alltid identifieras. För vissa människor är sjukdomen så lindrig att de har få symtom och kan gå odiagnostiserade.

Uppdaterad 25.3.2024